infolinia: 58 690 49 49
email: biuro@tanierejsowanie.pl
telefon ikona email ikona
Social media Facebook Social media YouTube Social media Instagram
menu button
Wyszukiwarka rejsów

Polecamy rejsy

Rejs Polinezja Francuska z Papeete
Rejs Polinezja Francuska z Papeete
statek: Regatta
ikonaikonaikonaikonaikona

termin: 17.03.2023 - 27.03.2023
region: Ocean Spokojny
Rejs z kolekcji deluxe
od 3369 EUR/os. (11 dni)
szczegóły
Rejs Morze Śródziemne z Barcelony
Rejs Morze Śródziemne z Barcelony
statek: MSC Grandiosa
ikonaikonaikonaikonaikona

termin: 23.05.2023 - 30.05.2023
region: Morze Śródziemne
Promocja trwa do wyczerpania miejsc!
od 589 EUR/os. (8 dni)
szczegóły
Rejs do krainy ognia i lodu - Islandia i Szkocja
Rejs do krainy ognia i lodu - Islandia i Szkocja z polskim pilotem
polska flaga ikona Rejs z polskim pilotem
statek: MSC Preziosa
ikonaikonaikonaikonaikona

termin: 28.05.2023 - 08.06.2023
region: Islandia
Autokarem z Poznania!
od 1410 EUR/os. (12 dni)
szczegóły

Ubezpieczenie

1. — UBEZEPIECZENIE PODRÓŻNE

 

Wspólnie z TU WIENER przygotowaliśmy dla Państwa ofertę obowiązkowego ubezpieczenia turystycznego, które obejmuje choroby przewlekłe. 

 

Dodatkowo wybrane warianty obejmują pokrycie kosztów kwarantanny. 

 

EUROPA (i basen Morza Śródziemnego)
dotyczy rejsów, których trasa nie wykracza poza kraje europejskie

 

wariant koszty leczenia NNW bagaż OC koszty kwarantanny cena za dzień
1. EUROPA 40.000 EUR 2.000 EUR 400 EUR 20.000 EUR brak 1,00 EUR
2. EUROPA
(rekomendowany)
70.000 EUR 4.000 EUR 400 EUR 30.000 EUR 150 EUR/dzień (max. 10 dni) 2,00 EUR
3. EUROPA 150.000 EUR 6.000 EUR 600 EUR 100.000 EUR 150 EUR/dzień (max. 10 dni) 3,00 EUR

 

ŚWIAT
obowiązuje we wszystkich krajach świata

 

wariant koszty leczenia NNW bagaż OC koszty kwarantanny cena za dzień
1. ŚWIAT 40.000 EUR 2.000 EUR 400 EUR 20.000 EUR brak 2,00 EUR
2. ŚWIAT
(rekomendowany)
70.000 EUR 4.000 EUR 400 EUR 30.000 EUR 150 EUR/dzień (max. 10 dni) 3,00 EUR
3. ŚWIAT 150.000 EUR 6.000 EUR 600 EUR 100.000 EUR 150 EUR/dzień (max. 10 dni) 4,00 EUR

 

Wszystkie warianty obejmują ubezpieczenie Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Bagażu Podróżnego i Odpowiedzialności Cywilnej (sumy ubezpieczenia zgodne z wybranym wariantem).

 

Przydatne dokumenty:
- Broszura informacyjna
- Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 

 

2. — UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej. Proponujemy ubezpieczenie ze zwrotem 100% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów.

 

Cena ubezpieczenia to:

- 2,8% wartości imprezy turystycznej w wersji standard 

- 5,1% wartości imprezy turystycznej w wersji obejmującej choroby przewlekłe 

 

Zawarcie umowy ubezpieczenia może nastąpić w dniu dokonania rezerwacji imprezy turystycznej lub w ciągu 7 dni od dnia rezerwacji, o ile do rozpoczęcia podróży jest co najmniej 30 dni.

 

Co obejmuje ubezpieczenie?

Wiener TU S.A. zapewnia zwrot udokumentowanych kosztów określonych w § 3 OWU, jeżeli koszty te powstały w następstwie następujących zdarzeń:

 

1) nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), potwierdzonego dokumentacją lekarską, które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży co uniemożliwia uczestnictwo w imprezie turystycznej;

 

2) śmierci Ubezpieczonego, osoby towarzyszącej (współuczestnika) lub osoby bliskiej w terminie maksymalnie do 60 dni poprzedzającym termin wyjazdu;

 

3) nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby bliskiej, wymagającego obecności i stałej opieki sprawowanej przez Ubezpieczonego nad tą osobą, pod warunkiem, że żadna inna osoba dorosła zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bliską, nie może sprawować opieki;

 

4) przestępstwa popełnionego przez osoby trzecie na szkodę Ubezpieczonego, osoby towarzyszącej (współuczestnika) lub osób bliskich,

w następstwie którego powstała konieczność osobistego dokonania przez Ubezpieczonego lub osobę towarzyszącą (współuczestnika) czynności

faktycznych bądź prawnych;

 

5) zdarzeń, których skutki dotknęły bezpośrednio mienie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), tj. kradzież z włamaniem, pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, upadek statku powietrznego, powódź, grad, deszcz nawalny, zapadanie się ziemi, lawina, zalanie – powodując konieczność dokonania przez Ubezpieczonego osobiście odpowiednich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu usunięcie skutków tych zdarzeń;

 

6) udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży (np. paszport, wiza wjazdowa) Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), pod warunkiem, że kradzież lub utrata miały miejsce w okresie 45 dni poprzedzających wyjazd na imprezę turystyczną i zostały zgłoszone odpowiednim organom w ciągu 24 godzin od kradzieży, chyba że okoliczności uniemożliwiły dokonanie takiego zgłoszenia;

 

7) otrzymania przez Ubezpieczonego lub osobę towarzyszącą (współuczestnika) wezwania do obowiązkowego wstawienia się przed sądem przypadającego na termin planowanej podróży;

 

8) wyznaczenia przez pracodawcę terminu rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), przypadającej na termin rozpoczęcia podróży, pod warunkiem, że w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub osoba towarzysząca (współuczestnik) byli zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni i nie znali daty rozpoczęcia pracy, udokumentowanego dostarczonym Wiener TU S.A zaświadczeniem od pracodawcy;

 

9) zwolnienia z pracy Ubezpieczonego lub osobę towarzyszącą (współuczestnika), przez pracodawcę po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia,

udokumentowane zaświadczeniem od pracodawcy, pod warunkiem, że w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zatrudniony na podstawie umowy o pracę

zawartej na czas nieokreślony lub określony co najmniej 6 miesięcy (ochronie ubezpieczeniowej nie podlega przypadek kiedy wypowiedzenie umowy o pracę następuje z winy pracownika);

 

10) otrzymania przez Ubezpieczonego lub osobę towarzyszącą (współuczestnika) zaświadczenia potwierdzającego termin pobytu w sanatorium lub innej placówce leczniczo - rehabilitacyjnej w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony lub osoba towarzysząca (współuczestnik) oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu a otrzymał takie powiadomienie po zawarciu umowy ubezpieczenia w terminie trwania zaplanowanej podróży;

 

11) wyznaczenia Ubezpieczonemu lub osobie towarzyszącej (współuczestnikowi) daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, a którego data przypada na termin podróży, pod warunkiem iż Ubezpieczony lub osoba towarzysząca (współuczestnik) nie znali daty egzaminu poprawkowego w chwili zawierania umowy ubezpieczenia;

 

12) nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), potwierdzonego dokumentacją lekarską, które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży i wymaga objęcia obowiązkową kwarantanną przez służby sanitarne, która zgodnie z zaświadczeniem, wydanym przez uprawiony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia imprezy turystycznej;

 

13) nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika) skutkującego leczeniem szpitalnym, które nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży;

 

14) śmierci w wyniku zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika lub osoby bliskiej).